ప్రశ్న న్యాయవాది

ఉంటే, ఒక సహ-యజమాని విజయాలు వ్యతిరేకంగా ఒక దావా ఒక నివాసంలో చెల్లించాలి కూడా ఆ మధ్య ఇతర ఫ్లాట్స్ మరియు విచ్చేదమైనమరియు వారికి కేవలం తప్పుకొని. మరియు మేము కొనుగోలు హౌస్ మరియు ఒక వర్క్ భంగం చేయడం ద్వారా శబ్దం స్పందించడం ఎవరూ గతంలో అనేక సంవత్సరాల. అతను ఫిర్యాదు ఎప్పుడూ. లేదు న్యాయవాది మాకు మేమే రక్షించడానికి.

అనేక సందర్భాల్లో, అది చూడటానికి సమయం పదిహేనవ భాగం పుస్తకం యొక్క ప్రశ్న యొక్క న్యాయవాది, నిర్వహించిన పాత్రికేయుడు యొక్క.

శబ్దం యొక్క రహదారి ట్రాఫిక్, హైవే, రైల్వే, విమానాశ్రయం సంగీతం, ఎల్లప్పుడూ అధిక-పొరుగు బిగ్గరగా, మరియు చాలా ఇతర కలతపెట్టే శబ్దం. కాలుష్యం మరియు' కారణం ఒత్తిడి, భయము, మరియు కొన్నిసార్లు వ్యాధులు, మరియు మరింత మా జీవితాలను నాణ్యత.

కానీ చట్టాలు మరియు నిబంధనలు జారీ చేశారు, కలిసి ఒక చట్టం ఎల్లప్పుడూ మరింత శ్రద్ధగల మరియు సున్నితమైన ఈ సమస్యను సమర్థవంతంగా మరియు పరిహారం, అవకాశం పొందడం కోసం పరిహారం నష్టం బాధపడ్డాడు.