ఎలా ఫిర్యాదు లాడ్జ్

ఫిర్యాదు నిర్వచిస్తారు ఫిర్యాదు అధికారిక రచన. ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు ఆరోపించారు అన్యాయం, అతిక్రమము లేదా తప్పు బాధపడ్డాడు ద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క చేతితో మరొక లేదా ఒక సంస్థ. మార్గం సమర్పించండి ఒక ఫిర్యాదు మారుతుంది అనుగుణంగా కంపెనీ విధానాలు మరియు ప్రభుత్వ నిబంధనలు. సాధారణంగా, వ్యక్తి అందిస్తుంది దావా మరియు కనుగొనేందుకు ప్రయత్నించండి. ఒక పరిష్కారం తో ఇతర పార్టీ ఈ విధంగా చేయడం ముందు. సాధారణం దావా — ఒక దావా ద్వారా ప్రతివాది నోటి రూపం ద్వారా పరిష్కరించవచ్చు చర్చిస్తున్నారు విషయం చేరే మరియు ఒక పరస్పర ఒప్పందం. సార్లు దీనిలో మీరు పూరించడానికి అవసరం కారణంగా రూపాలు, మరియు దీనిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు మారవచ్చు చాలా. ఆధారపడి విధానాలు మరియు విధానాలు వద్ద సంస్థ ప్రశ్న. అవసరమైన పత్రాలు మానవ వనరుల శాఖ నుండి లేదా నియమించబడిన ప్రతినిధి. కింది సమాచారాన్ని సాధారణంగా